Vinden blåste milt på oss från dalkorsningen.

Den arabiska frasen Vinden blåste milt på oss från dalkorsningen. uttalas nasama 3alaa hawaa' min mafriq alwaadii och skrivs ﻧَﺴَﻢَ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﻮَﺍﺀ ﻣِﻦ ﻣَﻔﺮِﻕ ﺍَﻟﻮَﺍﺩِﻱ

De arabiska orden i Vinden blåste milt på oss från dalkorsningen.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Vinden blåste milt på oss från dalkorsningen.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att blåsa

ﻧَﺴَﻢَ
Uttal: nasama
Svensk versättning: att blåsa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

luft

ﻫَﻮَﺍﺀ
Uttal: hawaa'
Svensk versättning: luft
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

korsning

ﻣَﻔﺮِﻕ
Uttal: mafriq
Svensk versättning: korsning
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

dal

ﺍَﻟﻮَﺍﺩِﻱ
Uttal: alwaadii
Svensk versättning: dal
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.