Arabiska för trampolin

maqfiz
ﻣَﻘﻔِﺰ
trampolin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trampolin uttalas maqfiz och skrivs ﻣَﻘﻔِﺰ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trampolin består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trampolin

Alla bokstäver i trampolin

ﻣَﻘﻔِﺰ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺰ
 
mim
m
qaf
q
fa
f
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för trampolin består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﻔِﺰ och uttalas maqfiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trampolin

maf3il blir maqfiz

Vi har sett att det arabiska ordet för trampolin skrivs ﻣَﻘﻔِﺰ och uttalas maqfiz. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är q, f och z, blir ordet maqfiz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trampolin