Arabiska för fabrik, laboratorium

ma3mal
ﻣَﻌﻤَﻞ
fabrik, laboratorium – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fabrik, laboratorium uttalas ma3mal och skrivs ﻣَﻌﻤَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fabrik, laboratorium i:

ma3aamil
ﻣَﻌَﺎﻣِﻞ
fabrik, laboratorium – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fabrik, laboratorium består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fabrik, laboratorium

Alla bokstäver i fabrik, laboratorium

ﻣَﻌﻤَﻞ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ayn
3
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fabrik, laboratorium består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﻤَﻞ och uttalas ma3mal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fabrik, laboratorium

maf3al blir ma3mal

Vi har sett att det arabiska ordet för fabrik, laboratorium skrivs ﻣَﻌﻤَﻞ och uttalas ma3mal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet ma3mal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fabrik, laboratorium