Arabiska för djupt rotad

raasikh
ﺭَﺍﺳِﺦ
djupt rotad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för djupt rotad uttalas raasikh och skrivs ﺭَﺍﺳِﺦ.

Förutom grundformen finns djupt rotad i:

raasikha
ﺭَﺍﺳِﺨَﺔ
djupt rotad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet djupt rotad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet djupt rotad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med djupt rotad

Alla bokstäver i djupt rotad

ﺭَﺍﺳِﺦ
ﺳـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺦ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
ra
r
alef
sin
s
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för djupt rotad består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﺳِﺦ och uttalas raasikh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för djupt rotad

faa3il blir raasikh

Vi har sett att det arabiska ordet för djupt rotad skrivs ﺭَﺍﺳِﺦ och uttalas raasikh. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är r, s och kh, blir ordet raasikh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som djupt rotad