Arabiska för behandling

mu3aamala
ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ
behandling – femininum singular

Det arabiska ordet för behandling uttalas mu3aamala och skrivs ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behandling består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behandling

Alla bokstäver i behandling

ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
alef
mim
m
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för behandling består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ och uttalas mu3aamala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behandling

mufaa3ala blir mu3aamala

Vi har sett att det arabiska ordet för behandling skrivs ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ och uttalas mu3aamala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet mu3aamala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behandling