Arabiska för behandla

3aamala
ﻋَﺎﻣَﻞَ
behandla – dåtid han
yu3aamilu
ﻳُﻌَﺎﻣِﻞُ
behandla – nutid han

Det arabiska verbet för att behandla skrivs ﻋَﺎﻣَﻞَ och uttalas 3aamala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻣِﻞُ och uttalas yu3aamilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behandla består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behandla

Alla bokstäver i behandla

ﻋَﺎﻣَﻞَ
ﻋـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för behandla består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻣَﻞَ och uttalas 3aamala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behandla

faa3ala blir 3aamala

Vi har sett att det arabiska ordet för behandla skrivs ﻋَﺎﻣَﻞَ och uttalas 3aamala. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet 3aamala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behandla

Böjningsformer av behandla

dåtid
nutid
han
3aamala
ﻋَﺎﻣَﻞَ
han - dåtid
yu3aamilu
ﻳُﻌَﺎﻣِﻞُ
han - nutid
hon
3aamalat
ﻋَﺎﻣَﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3aamilu
ﺗُﻌَﺎﻣِﻞُ
hon - nutid
jag
3aamaltu
ﻋَﺎﻣَﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3aamilu
ﺃُﻋَﺎﻣِﻞُ
jag - nutid