Arabiska för användare

musta3mil
ﻣُﺴﺘَﻌﻤِﻞ
användare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för användare uttalas musta3mil och skrivs ﻣُﺴﺘَﻌﻤِﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet användare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med användare

Alla bokstäver i användare

ﻣُﺴﺘَﻌﻤِﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
ta
t
ayn
3
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för användare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻌﻤِﻞ och uttalas musta3mil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för användare

mustaf3il blir musta3mil

Vi har sett att det arabiska ordet för användare skrivs ﻣُﺴﺘَﻌﻤِﻞ och uttalas musta3mil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3il och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet musta3mil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som användare