Arabiska för behandla, hantera

ta3aamala
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
behandla, hantera – dåtid han
yata3aamalu
ﻳَﺘَﻌَﺎﻣَﻞُ
behandla, hantera – nutid han

Det arabiska verbet för att behandla, hantera skrivs ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ och uttalas ta3aamala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﺎﻣَﻞُ och uttalas yata3aamalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behandla, hantera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behandla, hantera

Alla bokstäver i behandla, hantera

ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ayn
3
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för behandla, hantera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ och uttalas ta3aamala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behandla, hantera

tafaa3ala blir ta3aamala

Vi har sett att det arabiska ordet för behandla, hantera skrivs ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ och uttalas ta3aamala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet ta3aamala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behandla, hantera

Böjningsformer av behandla, hantera

dåtid
nutid
han
ta3aamala
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
han - dåtid
yata3aamalu
ﻳَﺘَﻌَﺎﻣَﻞُ
han - nutid
hon
ta3aamalat
ﺗَﻌَﺎﻣَﻠَﺖ
hon - dåtid
tata3aamalu
ﺗَﺘَﻌَﺎﻣَﻞُ
hon - nutid
jag
ta3aamaltu
ﺗَﻌَﺎﻣَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ata3aamalu
ﺃَﺗَﻌَﺎﻣَﻞُ
jag - nutid