Arabiska för valuta

3umla
ﻋُﻤﻠَﺔ
valuta – femininum singular

Det arabiska ordet för valuta uttalas 3umla och skrivs ﻋُﻤﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns valuta i:

3umlaat
ﻋُﻤﻠَﺎﺕ
valuta – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet valuta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet valuta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med valuta

Alla bokstäver i valuta

ﻋُﻤﻠَﺔ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ayn
3
mim
m
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för valuta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﻤﻠَﺔ och uttalas 3umla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för valuta

fu3la blir 3umla

Vi har sett att det arabiska ordet för valuta skrivs ﻋُﻤﻠَﺔ och uttalas 3umla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet 3umla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som valuta