Arabiska för paket, uppsägning

Tard
ﻃَﺮﺩ
paket, uppsägning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för paket, uppsägning uttalas Tard och skrivs ﻃَﺮﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns paket, uppsägning i:

Turuud
ﻃُﺮُﻭﺩ
paket, uppsägning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet paket, uppsägning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet paket, uppsägning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med paket, uppsägning

Alla bokstäver i paket, uppsägning

ﻃَﺮﺩ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ـﺪ
 
Ta
T
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för paket, uppsägning består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮﺩ och uttalas Tard.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för paket, uppsägning

fa3l blir Tard

Vi har sett att det arabiska ordet för paket, uppsägning skrivs ﻃَﺮﺩ och uttalas Tard. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, r och d, blir ordet Tard.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som paket, uppsägning