Arabiska för tillämpad

musta3mal
ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ
tillämpad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillämpad uttalas musta3mal och skrivs ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tillämpad i:

musta3maluuna
ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻠُﻮﻥَ
tillämpad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillämpad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillämpad

Alla bokstäver i tillämpad

ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
ta
t
ayn
3
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tillämpad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ och uttalas musta3mal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillämpad

mustaf3al blir musta3mal

Vi har sett att det arabiska ordet för tillämpad skrivs ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ och uttalas musta3mal. Ordet följer mönstret passivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3al och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet musta3mal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillämpad