Arabiska för användning, hantering

isti3maal
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
användning, hantering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för användning, hantering uttalas isti3maal och skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet användning, hantering

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet användning, hantering består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med användning, hantering

Alla bokstäver i användning, hantering

ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
sin
s
ta
t
ayn
3
mim
m
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för användning, hantering består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ och uttalas isti3maal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för användning, hantering

istif3aal blir isti3maal

Vi har sett att det arabiska ordet för användning, hantering skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ och uttalas isti3maal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet isti3maal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som användning, hantering