Arabiska för genom

3abr
ﻋَﺒﺮ
genom –

Det arabiska ordet för genom uttalas 3abr och skrivs ﻋَﺒﺮ.

Ordklass: preposition. Mönster: verbalnomen

Så används ordet genom

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genom består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genom

Alla bokstäver i genom

ﻋَﺒﺮ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ayn
3
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för genom består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺒﺮ och uttalas 3abr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genom

fa3l blir 3abr

Vi har sett att det arabiska ordet för genom skrivs ﻋَﺒﺮ och uttalas 3abr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet 3abr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genom