Arabiska för se fram emot

taTalla3a
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
se fram emot – dåtid han
yataTalla3u
ﻳَﺘَﻄَﻠَّﻊُ
se fram emot – nutid han

Det arabiska verbet för att se fram emot skrivs ﺗَﻄَﻠَّﻊَ och uttalas taTalla3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻄَﻠَّﻊُ och uttalas yataTalla3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet se fram emot

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet se fram emot består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med se fram emot

Alla bokstäver i se fram emot

ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
Ta
T
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för se fram emot består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻄَﻠَّﻊَ och uttalas taTalla3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för se fram emot

tafa33ala blir taTalla3a

Vi har sett att det arabiska ordet för se fram emot skrivs ﺗَﻄَﻠَّﻊَ och uttalas taTalla3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är T, l och 3, blir ordet taTalla3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som se fram emot

Böjningsformer av se fram emot

dåtid
nutid
han
taTalla3a
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
han - dåtid
yataTalla3u
ﻳَﺘَﻄَﻠَّﻊُ
han - nutid
hon
taTalla3at
ﺗَﻄَﻠَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tataTalla3u
ﺗَﺘَﻄَﻠَّﻊُ
hon - nutid
jag
taTalla3tu
ﺗَﻄَﻠَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'ataTalla3u
ﺃَﺗَﻄَﻠَّﻊُ
jag - nutid