Arabiska för genomförande

tanfiidh
ﺗَﻨﻔِﻴﺬ
genomförande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomförande uttalas tanfiidh och skrivs ﺗَﻨﻔِﻴﺬ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet genomförande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomförande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomförande

Alla bokstäver i genomförande

ﺗَﻨﻔِﻴﺬ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺬ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺬ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺬ
 
ta
t
nun
n
fa
f
ya
y
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för genomförande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨﻔِﻴﺬ och uttalas tanfiidh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genomförande

taf3iil blir tanfiidh

Vi har sett att det arabiska ordet för genomförande skrivs ﺗَﻨﻔِﻴﺬ och uttalas tanfiidh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är n, f och dh, blir ordet tanfiidh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genomförande