Arabiska för utföras

tanaffadha
ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
utföras – dåtid han
yatanaffadhu
ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺬُ
utföras – nutid han

Det arabiska verbet för att utföras skrivs ﺗَﻨَﻔَّﺬَ och uttalas tanaffadha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺬُ och uttalas yatanaffadhu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utföras består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utföras

Alla bokstäver i utföras

ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺬ
 
ta
t
nun
n
fa
f
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för utföras består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻔَّﺬَ och uttalas tanaffadha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utföras

tafa33ala blir tanaffadha

Vi har sett att det arabiska ordet för utföras skrivs ﺗَﻨَﻔَّﺬَ och uttalas tanaffadha. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är n, f och dh, blir ordet tanaffadha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utföras

Böjningsformer av utföras

dåtid
nutid
han
tanaffadha
ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
han - dåtid
yatanaffadhu
ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺬُ
han - nutid
hon
tanaffadhat
ﺗَﻨَﻔَّﺬَﺕ
hon - dåtid
tatanaffadhu
ﺗَﺘَﻨَﻔَّﺬُ
hon - nutid
jag
tanaffadhtu
ﺗَﻨَﻔَّﺬﺕُ
jag - dåtid
'atanaffadhu
ﺃَﺗَﻨَﻔَّﺬُ
jag - nutid