Arabiska för faasila (del av versfot), kommatecken

faaSila
ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
faasila (del av versfot), kommatecken – femininum singular

Det arabiska ordet för faasila (del av versfot), kommatecken uttalas faaSila och skrivs ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns faasila (del av versfot), kommatecken i:

fiwaaSil
ﻓِﻮَﺍﺻِﻞ
faasila (del av versfot), kommatecken – femininum plural
Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet faasila (del av versfot), kommatecken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet faasila (del av versfot), kommatecken består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med faasila (del av versfot), kommatecken

Alla bokstäver i faasila (del av versfot), kommatecken

ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
ﻓـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
fa
f
alef
Sad
S
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för faasila (del av versfot), kommatecken består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ och uttalas faaSila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för faasila (del av versfot), kommatecken

faa3ila blir faaSila

Vi har sett att det arabiska ordet för faasila (del av versfot), kommatecken skrivs ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ och uttalas faaSila. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är f, S och l, blir ordet faaSila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som faasila (del av versfot), kommatecken