Arabiska för öppning

nafadh
ﻧَﻔَﺬ
öppning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för öppning uttalas nafadh och skrivs ﻧَﻔَﺬ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns öppning i:

'anfaadh
ﺃَﻧﻔَﺎﺫ
öppning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öppning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öppning

Alla bokstäver i öppning

ﻧَﻔَﺬ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺬ
 
nun
n
fa
f
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för öppning består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻔَﺬ och uttalas nafadh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öppning

fa3al blir nafadh

Vi har sett att det arabiska ordet för öppning skrivs ﻧَﻔَﺬ och uttalas nafadh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är n, f och dh, blir ordet nafadh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öppning