Arabiska för slagskepp

baarija
ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ
slagskepp – femininum singular

Det arabiska ordet för slagskepp uttalas baarija och skrivs ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slagskepp består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slagskepp

Alla bokstäver i slagskepp

ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ
ﺑـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
beh
b
alef
ra
r
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slagskepp består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ och uttalas baarija.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slagskepp

faa3ila blir baarija

Vi har sett att det arabiska ordet för slagskepp skrivs ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ och uttalas baarija. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är b, r och j, blir ordet baarija.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slagskepp