Arabiska för utföra

naffadha
ﻧَﻔَّﺬَ
utföra – dåtid han
yunaffidhu
ﻳُﻨَﻔِّﺬُ
utföra – nutid han

Det arabiska verbet för att utföra skrivs ﻧَﻔَّﺬَ och uttalas naffadha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻔِّﺬُ och uttalas yunaffidhu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utföra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utföra

Alla bokstäver i utföra

ﻧَﻔَّﺬَ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺬ
 
nun
n
fa
f
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för utföra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻔَّﺬَ och uttalas naffadha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utföra

fa33ala blir naffadha

Vi har sett att det arabiska ordet för utföra skrivs ﻧَﻔَّﺬَ och uttalas naffadha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, f och dh, blir ordet naffadha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utföra

Böjningsformer av utföra

dåtid
nutid
han
naffadha
ﻧَﻔَّﺬَ
han - dåtid
yunaffidhu
ﻳُﻨَﻔِّﺬُ
han - nutid
hon
naffadhat
ﻧَﻔَّﺬَﺕ
hon - dåtid
tunaffidhu
ﺗُﻨَﻔِّﺬُ
hon - nutid
jag
naffadhtu
ﻧَﻔَّﺬﺕُ
jag - dåtid
'unaffidhu
ﺃُﻧَﻔِّﺬُ
jag - nutid