Arabiska för glädje

sa3aada
ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ
glädje – femininum singular

Det arabiska ordet för glädje uttalas sa3aada och skrivs ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glädje

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glädje består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glädje

Alla bokstäver i glädje

ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
sin
s
ayn
3
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för glädje består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ och uttalas sa3aada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glädje

fa3aala blir sa3aada

Vi har sett att det arabiska ordet för glädje skrivs ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ och uttalas sa3aada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet sa3aada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glädje