Arabiska för göra glad

'as3ada
ﺃَﺳﻌَﺪَ
göra glad – dåtid han
yus3idu
ﻳُﺴﻌِﺪُ
göra glad – nutid han

Det arabiska verbet för att göra glad skrivs ﺃَﺳﻌَﺪَ och uttalas 'as3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﻌِﺪُ och uttalas yus3idu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet göra glad

Jag ska göra dig lycklig.5
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra glad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra glad

Alla bokstäver i göra glad

ﺃَﺳﻌَﺪَ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
alif hamza
'
sin
s
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för göra glad består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻌَﺪَ och uttalas 'as3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra glad

'af3ala blir 'as3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för göra glad skrivs ﺃَﺳﻌَﺪَ och uttalas 'as3ada. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet 'as3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra glad

Böjningsformer av göra glad

dåtid
nutid
han
'as3ada
ﺃَﺳﻌَﺪَ
han - dåtid
yus3idu
ﻳُﺴﻌِﺪُ
han - nutid
hon
'as3adat
ﺃَﺳﻌَﺪَﺕ
hon - dåtid
tus3idu
ﺗُﺴﻌِﺪُ
hon - nutid
jag
'as3adtu
ﺃَﺳﻌَﺪﺕُ
jag - dåtid
'us3idu
ﺃُﺳﻌِﺪُ
jag - nutid