Arabiska för besluta

qarrara
ﻗَﺮَّﺭَ
besluta – dåtid han
yuqarriru
ﻳُﻘَﺮِّﺭُ
besluta – nutid han

Det arabiska verbet för att besluta skrivs ﻗَﺮَّﺭَ och uttalas qarrara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺮِّﺭُ och uttalas yuqarriru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet besluta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besluta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besluta

Alla bokstäver i besluta

ﻗَﺮَّﺭَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺮ
 
qaf
q
ra
r
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för besluta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَّﺭَ och uttalas qarrara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av besluta

dåtid
nutid
han
qarrara
ﻗَﺮَّﺭَ
han - dåtid
yuqarriru
ﻳُﻘَﺮِّﺭُ
han - nutid
hon
qarrarat
ﻗَﺮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuqarriru
ﺗُﻘَﺮِّﺭُ
hon - nutid
jag
qarrartu
ﻗَﺮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uqarriru
ﺃُﻗَﺮِّﺭُ
jag - nutid