Arabiska för medan, när

3indamaa
ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ
medan, när – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medan, när uttalas 3indamaa och skrivs ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet medan, när

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medan, när består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medan, när

Alla bokstäver i medan, när

ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
 
ayn
3
nun
n
dal
d
mim
m
alef
 
 
Det arabiska ordet för medan, när består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ och uttalas 3indamaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver