Arabiska för det här

hadhaa
ﻫَﺬَﺍ
det här – maskulinum singular

Det arabiska ordet för det här uttalas hadhaa och skrivs ﻫَﺬَﺍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet det här

Alla bokstäver i det här

ﻫَﺬَﺍ
ﻫـ
ـﺬ
 
ﻫـ
ـﺬ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺬ
ـﺎ
 
ha
h
dhal
dh
alef
 
 
Det arabiska ordet för det här består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫَﺬَﺍ och uttalas hadhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver