Arabiska för uppriktighet

SaraaHa
ﺻَﺮَﺍﺣَﺔ
uppriktighet – femininum singular

Det arabiska ordet för uppriktighet uttalas SaraaHa och skrivs ﺻَﺮَﺍﺣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppriktighet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppriktighet

Alla bokstäver i uppriktighet

ﺻَﺮَﺍﺣَﺔ
ﺻـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
Sad
S
ra
r
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppriktighet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺮَﺍﺣَﺔ och uttalas SaraaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppriktighet

fa3aala blir SaraaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för uppriktighet skrivs ﺻَﺮَﺍﺣَﺔ och uttalas SaraaHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är S, r och H, blir ordet SaraaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppriktighet