Arabiska för arbetslöshet

baTaala
ﺑَﻄَﺎﻟَﺔ
arbetslöshet – femininum singular

Det arabiska ordet för arbetslöshet uttalas baTaala och skrivs ﺑَﻄَﺎﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arbetslöshet består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arbetslöshet

Alla bokstäver i arbetslöshet

ﺑَﻄَﺎﻟَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för arbetslöshet består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻄَﺎﻟَﺔ och uttalas baTaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arbetslöshet

fa3aala blir baTaala

Vi har sett att det arabiska ordet för arbetslöshet skrivs ﺑَﻄَﺎﻟَﺔ och uttalas baTaala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är b, T och l, blir ordet baTaala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arbetslöshet