Arabiska för glad, lycklig

sa3iid
ﺳَﻌِﻴﺪ
glad, lycklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glad, lycklig uttalas sa3iid och skrivs ﺳَﻌِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glad, lycklig i:

sa3iida
ﺳَﻌِﻴﺪَﺓ
glad, lycklig – femininum singular
sa3iidaat
ﺳَﻌِﻴﺪَﺍﺕ
glad, lycklig – femininum plural
su3adaa'
ﺳُﻌَﺪَﺍﺀ
glad, lycklig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glad, lycklig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glad, lycklig består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glad, lycklig

Alla bokstäver i glad, lycklig

ﺳَﻌِﻴﺪ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
sin
s
ayn
3
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för glad, lycklig består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻌِﻴﺪ och uttalas sa3iid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glad, lycklig

fa3iil blir sa3iid

Vi har sett att det arabiska ordet för glad, lycklig skrivs ﺳَﻌِﻴﺪ och uttalas sa3iid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet sa3iid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glad, lycklig