Arabiska för stränghet

Saraama
ﺻَﺮَﺍﻣَﺔ
stränghet – femininum singular

Det arabiska ordet för stränghet uttalas Saraama och skrivs ﺻَﺮَﺍﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stränghet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stränghet

Alla bokstäver i stränghet

ﺻَﺮَﺍﻣَﺔ
ﺻـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
Sad
S
ra
r
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för stränghet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺮَﺍﻣَﺔ och uttalas Saraama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stränghet

fa3aala blir Saraama

Vi har sett att det arabiska ordet för stränghet skrivs ﺻَﺮَﺍﻣَﺔ och uttalas Saraama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är S, r och m, blir ordet Saraama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stränghet