Arabiska för hjälpa

saa3ada
ﺳَﺎﻋَﺪَ
hjälpa – dåtid han
yusaa3idu
ﻳُﺴَﺎﻋِﺪُ
hjälpa – nutid han

Det arabiska verbet för att hjälpa skrivs ﺳَﺎﻋَﺪَ och uttalas saa3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺎﻋِﺪُ och uttalas yusaa3idu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hjälpa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjälpa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjälpa

Alla bokstäver i hjälpa

ﺳَﺎﻋَﺪَ
ﺳـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
sin
s
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hjälpa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻋَﺪَ och uttalas saa3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjälpa

faa3ala blir saa3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för hjälpa skrivs ﺳَﺎﻋَﺪَ och uttalas saa3ada. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet saa3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjälpa

Böjningsformer av hjälpa

dåtid
nutid
han
saa3ada
ﺳَﺎﻋَﺪَ
han - dåtid
yusaa3idu
ﻳُﺴَﺎﻋِﺪُ
han - nutid
hon
saa3adat
ﺳَﺎﻋَﺪَﺕ
hon - dåtid
tusaa3idu
ﺗُﺴَﺎﻋِﺪُ
hon - nutid
jag
saa3adtu
ﺳَﺎﻋَﺪﺕُ
jag - dåtid
'usaa3idu
ﺃُﺳَﺎﻋِﺪُ
jag - nutid