De två beslutade att hjälpa honom för att hans lycka skulle bli komplett.

Den arabiska frasen De två beslutade att hjälpa honom för att hans lycka skulle bli komplett. uttalas qarraraa musaa3adatahu litaktamilu sa3aadatuhu och skrivs ﻗَﺮَّﺭَﺍ ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺗَﻪُ ﻟِﺘَﻜﺘَﻤِﻞُ ﺳَﻌَﺎﺩَﺗُﻪُ

De arabiska orden i De två beslutade att hjälpa honom för att hans lycka skulle bli komplett.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen De två beslutade att hjälpa honom för att hans lycka skulle bli komplett.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att besluta

ﻗَﺮَّﺭَﺍ
Uttal: qarraraa
Svensk versättning (av ordets grundform): att besluta
Ordklass: verb
person: de två (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att besluta

ﻗَﺮَّﺭَ
qarrara
(dåtid han)

hjälp

ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺗَﻪُ
Uttal: musaa3adatahu
Svensk versättning (av ordets grundform): hjälp
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av hjälp

ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ
musaa3ada
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

att bli komplett, vara komplett

ﺗَﻜﺘَﻤِﻞُ
Uttal: taktamilu
Svensk versättning (av ordets grundform): att bli komplett, vara komplett
Ordklass: verb
person: hon
tempus: nutid

Grundformen av att bli komplett, vara komplett

ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
iktamala
(dåtid han)

glädje

ﺳَﻌَﺎﺩَﺗُﻪُ
Uttal: sa3aadatuhu
Svensk versättning (av ordets grundform): glädje
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av glädje

ﺳَﻌَﺎﺩَﺓ
sa3aada
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.