Arabiska för hjälpt

musaa3ad
ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ
hjälpt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hjälpt uttalas musaa3ad och skrivs ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjälpt består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjälpt

Alla bokstäver i hjälpt

ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
mim
m
sin
s
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hjälpt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ och uttalas musaa3ad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjälpt

mufaa3al blir musaa3ad

Vi har sett att det arabiska ordet för hjälpt skrivs ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ och uttalas musaa3ad. Ordet följer mönstret passivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3al och ordets rotbokstäver är s, 3 och d, blir ordet musaa3ad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjälpt