Arabiska för var, vart

'ayna
ﺃَﻳﻦَ
var, vart –

Det arabiska ordet för var, vart uttalas 'ayna och skrivs ﺃَﻳﻦَ.

Om ljudfilerna
Kategori: frågeord
Ordklass: pronomen.

Så används ordet var, vart

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet var, vart består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i var, vart

ﺃَﻳﻦَ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻳـ
ـﻦ
 
ـﺄ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för var, vart består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻳﻦَ och uttalas 'ayna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver