Arabiska för erkännare

mu3tarif
ﻣُﻌﺘَﺮِﻑ
erkännare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för erkännare uttalas mu3tarif och skrivs ﻣُﻌﺘَﺮِﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet erkännare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet erkännare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med erkännare

Alla bokstäver i erkännare

ﻣُﻌﺘَﺮِﻑ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för erkännare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﺮِﻑ och uttalas mu3tarif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för erkännare

mufta3il blir mu3tarif

Vi har sett att det arabiska ordet för erkännare skrivs ﻣُﻌﺘَﺮِﻑ och uttalas mu3tarif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet mu3tarif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som erkännare