Arabiska för känna igen, lära känna

ta3arrafa
ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
känna igen, lära känna – dåtid han
yata3arrafu
ﻳَﺘَﻌَﺮَّﻑُ
känna igen, lära känna – nutid han

Det arabiska verbet för att känna igen, lära känna skrivs ﺗَﻌَﺮَّﻑَ och uttalas ta3arrafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﺮَّﻑُ och uttalas yata3arrafu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet känna igen, lära känna består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med känna igen, lära känna

Alla bokstäver i känna igen, lära känna

ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
ayn
3
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för känna igen, lära känna består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺮَّﻑَ och uttalas ta3arrafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för känna igen, lära känna

tafa33ala blir ta3arrafa

Vi har sett att det arabiska ordet för känna igen, lära känna skrivs ﺗَﻌَﺮَّﻑَ och uttalas ta3arrafa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet ta3arrafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som känna igen, lära känna

Böjningsformer av känna igen, lära känna

dåtid
nutid
han
ta3arrafa
ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
han - dåtid
yata3arrafu
ﻳَﺘَﻌَﺮَّﻑُ
han - nutid
hon
ta3arrafat
ﺗَﻌَﺮَّﻓَﺖ
hon - dåtid
tata3arrafu
ﺗَﺘَﻌَﺮَّﻑُ
hon - nutid
jag
ta3arraftu
ﺗَﻌَﺮَّﻓﺖُ
jag - dåtid
'ata3arrafu
ﺃَﺗَﻌَﺮَّﻑُ
jag - nutid