Arabiska för erkänd

mu3taraf
ﻣُﻌﺘَﺮَﻑ
erkänd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för erkänd uttalas mu3taraf och skrivs ﻣُﻌﺘَﺮَﻑ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet erkänd består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med erkänd

Alla bokstäver i erkänd

ﻣُﻌﺘَﺮَﻑ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för erkänd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﺮَﻑ och uttalas mu3taraf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för erkänd

mufta3al blir mu3taraf

Vi har sett att det arabiska ordet för erkänd skrivs ﻣُﻌﺘَﺮَﻑ och uttalas mu3taraf. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet mu3taraf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som erkänd