Arabiska för känd, välkänd

ma3ruuf
ﻣَﻌﺮُﻭﻑ
känd, välkänd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för känd, välkänd uttalas ma3ruuf och skrivs ﻣَﻌﺮُﻭﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns känd, välkänd i:

ma3ruufuuna
ﻣَﻌﺮُﻭﻓُﻮﻥَ
känd, välkänd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet känd, välkänd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet känd, välkänd består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med känd, välkänd

Alla bokstäver i känd, välkänd

ﻣَﻌﺮُﻭﻑ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för känd, välkänd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺮُﻭﻑ och uttalas ma3ruuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för känd, välkänd

maf3uul blir ma3ruuf

Vi har sett att det arabiska ordet för känd, välkänd skrivs ﻣَﻌﺮُﻭﻑ och uttalas ma3ruuf. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet ma3ruuf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som känd, välkänd