Arabiska för bestämd

mu3arrif
ﻣُﻌَﺮِّﻑ
bestämd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bestämd uttalas mu3arrif och skrivs ﻣُﻌَﺮِّﻑ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bestämd består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bestämd

Alla bokstäver i bestämd

ﻣُﻌَﺮِّﻑ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bestämd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺮِّﻑ och uttalas mu3arrif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bestämd

mufa33il blir mu3arrif

Vi har sett att det arabiska ordet för bestämd skrivs ﻣُﻌَﺮِّﻑ och uttalas mu3arrif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet mu3arrif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bestämd