Arabiska för fet

samiin
ﺳَﻤِﻴﻦ
fet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fet uttalas samiin och skrivs ﺳَﻤِﻴﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fet i:

simaan
ﺳِﻤَﺎﻥ
fet – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fet består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i fet

ﺳَﻤِﻴﻦ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
mim
m
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fet består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻤِﻴﻦ och uttalas samiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fet

fa3iil blir samiin

Vi har sett att det arabiska ordet för fet skrivs ﺳَﻤِﻴﻦ och uttalas samiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, m och n, blir ordet samiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fet