Arabiska för (frågemarkör)

hal
ﻫَﻞ
(frågemarkör) – maskulinum singular

Det arabiska ordet för (frågemarkör) uttalas hal och skrivs ﻫَﻞ.

Om ljudfilerna
Kategori: frågeord

Så används ordet (frågemarkör)

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i (frågemarkör)

ﻫَﻞ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﻫـ
ـﻞ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för (frågemarkör) består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻫَﻞ och uttalas hal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver