Arabiska för snabb

musri3
ﻣُﺴﺮِﻉ
snabb – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snabb uttalas musri3 och skrivs ﻣُﺴﺮِﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet snabb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snabb består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snabb

Alla bokstäver i snabb

ﻣُﺴﺮِﻉ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
sin
s
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för snabb består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺮِﻉ och uttalas musri3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snabb

muf3il blir musri3

Vi har sett att det arabiska ordet för snabb skrivs ﻣُﺴﺮِﻉ och uttalas musri3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är s, r och 3, blir ordet musri3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snabb