Arabiska för skynda

'asra3a
ﺃَﺳﺮَﻉَ
skynda – dåtid han
yusri3u
ﻳُﺴﺮِﻉُ
skynda – nutid han

Det arabiska verbet för att skynda skrivs ﺃَﺳﺮَﻉَ och uttalas 'asra3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﺮِﻉُ och uttalas yusri3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skynda består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skynda

Alla bokstäver i skynda

ﺃَﺳﺮَﻉَ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
sin
s
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för skynda består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﺮَﻉَ och uttalas 'asra3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skynda

'af3ala blir 'asra3a

Vi har sett att det arabiska ordet för skynda skrivs ﺃَﺳﺮَﻉَ och uttalas 'asra3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, r och 3, blir ordet 'asra3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skynda

Böjningsformer av skynda

dåtid
nutid
han
'asra3a
ﺃَﺳﺮَﻉَ
han - dåtid
yusri3u
ﻳُﺴﺮِﻉُ
han - nutid
hon
'asra3at
ﺃَﺳﺮَﻋَﺖ
hon - dåtid
tusri3u
ﺗُﺴﺮِﻉُ
hon - nutid
jag
'asra3tu
ﺃَﺳﺮَﻋﺖُ
jag - dåtid
'usri3u
ﺃُﺳﺮِﻉُ
jag - nutid