Arabiska för fiskare, jägare

Sayyaad
ﺻَﻴَّﺎﺩ
fiskare, jägare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fiskare, jägare uttalas Sayyaad och skrivs ﺻَﻴَّﺎﺩ.

Förutom grundformen finns fiskare, jägare i:

Sayyaaduuna
ﺻَﻴَّﺎﺩُﻭﻥَ
fiskare, jägare – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet fiskare, jägare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fiskare, jägare består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fiskare, jägare

Alla bokstäver i fiskare, jägare

ﺻَﻴَّﺎﺩ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺪ
 
Sad
S
ya
y
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för fiskare, jägare består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻴَّﺎﺩ och uttalas Sayyaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fiskare, jägare

fa33aal blir Sayyaad

Vi har sett att det arabiska ordet för fiskare, jägare skrivs ﺻَﻴَّﺎﺩ och uttalas Sayyaad. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är S, y och d, blir ordet Sayyaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fiskare, jägare