Arabiska för gasell

ghazaal
ﻏَﺰَﺍﻝ
gasell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gasell uttalas ghazaal och skrivs ﻏَﺰَﺍﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gasell i:

ghazaala
ﻏَﺰَﺍﻟَﺔ
gasell – femininum singular
ghizla
ﻏِﺰﻟَﺔ
gasell – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gasell

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gasell består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gasell

Alla bokstäver i gasell

ﻏَﺰَﺍﻝ
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ghayn
gh
zayn
z
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för gasell består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺰَﺍﻝ och uttalas ghazaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver