Arabiska för uppmärksam

muSghin
ﻣُﺼﻎٍ
uppmärksam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmärksam uttalas muSghin och skrivs ﻣُﺼﻎٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmärksam består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ghayn som skrivs och uttalas gh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmärksam

Alla bokstäver i uppmärksam

ﻣُﺼﻎٍ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻎ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
mim
m
Sad
S
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för uppmärksam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻣُﺼﻎٍ och uttalas muSghin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver