Arabiska för starta

inTalaqa
ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
starta – dåtid han
yanTaliqu
ﻳَﻨﻄَﻠِﻖُ
starta – nutid han

Det arabiska verbet för att starta skrivs ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ och uttalas inTalaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻄَﻠِﻖُ och uttalas yanTaliqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet starta består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med starta

Alla bokstäver i starta

ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alef
nun
n
Ta
T
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för starta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ och uttalas inTalaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för starta

infa3ala blir inTalaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för starta skrivs ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ och uttalas inTalaqa. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet inTalaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som starta

Böjningsformer av starta

dåtid
nutid
han
inTalaqa
ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
han - dåtid
yanTaliqu
ﻳَﻨﻄَﻠِﻖُ
han - nutid
hon
inTalaqat
ﺍِﻧﻄَﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
tanTaliqu
ﺗَﻨﻄَﻠِﻖُ
hon - nutid
jag
inTalaqtu
ﺍِﻧﻄَﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'anTaliqu
ﺃَﻧﻄَﻠِﻖُ
jag - nutid