Arabiska för snabbt

bisur3a
ﺑِﺴُﺮﻋَﺔ
snabbt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snabbt uttalas bisur3a och skrivs ﺑِﺴُﺮﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Så används ordet snabbt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snabbt består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snabbt

Alla bokstäver i snabbt

ﺑِﺴُﺮﻋَﺔ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
beh
b
sin
s
ra
r
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för snabbt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﺴُﺮﻋَﺔ och uttalas bisur3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver