Arabiska för bestämd

muzmi3
ﻣُﺰﻣِﻊ
bestämd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bestämd uttalas muzmi3 och skrivs ﻣُﺰﻣِﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bestämd består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bestämd

Alla bokstäver i bestämd

ﻣُﺰﻣِﻊ
ﻣـ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
zayn
z
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för bestämd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰﻣِﻊ och uttalas muzmi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bestämd

muf3il blir muzmi3

Vi har sett att det arabiska ordet för bestämd skrivs ﻣُﺰﻣِﻊ och uttalas muzmi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är z, m och 3, blir ordet muzmi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bestämd