Arabiska för felaktig

mukhTi'
ﻣُﺨﻄِﺊ
felaktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för felaktig uttalas mukhTi' och skrivs ﻣُﺨﻄِﺊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet felaktig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med felaktig

Alla bokstäver i felaktig

ﻣُﺨﻄِﺊ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻄـ
ـﺊ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻄـ
ـﺊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
mim
m
kha
kh
Ta
T
'
 
 
Det arabiska ordet för felaktig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺊ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﻄِﺊ och uttalas mukhTi'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver