Arabiska för uttryck

ta3biir
ﺗَﻌﺒِﻴﺮ
uttryck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uttryck uttalas ta3biir och skrivs ﺗَﻌﺒِﻴﺮ.

Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttryck består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttryck

Alla bokstäver i uttryck

ﺗَﻌﺒِﻴﺮ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
ayn
3
beh
b
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för uttryck består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﺒِﻴﺮ och uttalas ta3biir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttryck

taf3iil blir ta3biir

Vi har sett att det arabiska ordet för uttryck skrivs ﺗَﻌﺒِﻴﺮ och uttalas ta3biir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet ta3biir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttryck